Rinkimų programa Kauno rajonui

Laisvė spręsti patiems!

Pagrindinis tikslas Kauno rajone – užtikrinti, kad žmonės būtų laisvi ir taptų savo miestų ir miestelių šeimininkais, savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, žmonėms savo miestuose, miesteliuose ir kaimuose būtų gera gyventi.

Siekdami šio tikslo dirbsime profesionaliai, tardamiesi su vietos gyventojais, užtikrindami skaidrų sprendimų priėmimą.

Pagrindinio tikslo sieksime remdamiesi šiais principais:

1. Savivalda – atvira, skaidri ir demokratiška.

Jausdami atsakomybę už geriausių sprendimų savivaldybėje priėmimą, tarsimės su vietos gyventojais, visiems sprendimams priimti naudojamus duomenis viešinsime patogiu ir gyventojams suprantamu formatu.

Tai padės įgyvendinti Kauno rajone gimusio „Laisvės pikniko“ idėjas ir atsikratyti Specialiųjų tyrimų tarnybos šleifo. Leis gyventojams laisvai, be valdžios spaudimo, dalyvauti sprendimų priėmime.
2. Naujos galimybės ir naujos darbo vietos.
3. Švietimas ir sportas – mūsų veiklos prioritetas.
4. Konkurencija ir atsakingai tvarkomas ūkis.
5. Viešasis transportas ir judėjimo kokybė.
6. Gyventojų saugumas.
7. Pagalba žmogui.
8. Kultūra, kuri įtraukia.
9. Ateities vakarietiška Lietuva be sovietinio šleifo.
10. Atlaikysime nacionalinės politikos nenuoseklumo ir trumparegiškumo rizikas.
Įgyvendinsime idėjas...

Search